Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

DKRA Vietnam – Tư vấn phát triển dự án – Phân phối bất động sản – Quản lý, vận hành bất động sản 🏙 Top1Land 🏘 DKRA VIETNAM CHIẾN THẮNG GIÒN GIÃ CHUNG CUỘC BÌNH CHỌN CỦA HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Từ đầu cầu Hà Nội, Hội môi giới … , shares-124✔️ , likes-76❤️️ , date-2022-07-08 17:39:40🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
DKRA VIETNAM CHIẾN THẮNG GIÒN GIÃ CHUNG CUỘC BÌNH CHỌN CỦA HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

🎊 Từ đầu cầu Hà Nội, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) mới đây đã tiếp tục công bố các giải thưởng bất động sản tiêu biểu năm 2022. Trong đợt này, 𝟭𝟬 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗼̂́ 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝘀𝗮̆́𝗰 đại diện cho toàn 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 đã được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) trao tặng danh hiệu “𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟬𝟬 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗺𝗼̂𝗶 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗫𝗮𝗻𝗵 (Đ𝗮̣𝘁 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗩𝗔𝗥𝗦)”:

🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗧𝗵𝘂́𝘆 𝗔𝗻 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗕𝘂̀𝗶 𝗖𝗵𝗶́ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗥𝗶𝗴𝗲𝗹, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗞𝗵𝗮̉𝗶 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗥𝗶𝗴𝗲𝗹, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗮̂𝗺 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗲𝗴𝗮, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗠𝗮𝗶 𝗩𝗮̆𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗲𝗴𝗮, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗔𝗻𝗵 Đ𝘂̛́𝗰 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗲𝗴𝗮, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗛𝗮̉𝗶 𝗬𝗲̂́𝗻 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗡𝗵𝘂̛ 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗺 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗣𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗛𝗶𝗲̣̂𝘂 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🟥 𝗖𝗩𝗧𝗩 𝗩𝗼̃ 𝗩𝗮̆𝗻 Đ𝗮̣𝘁 – 𝗗𝗞𝗥𝗔 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺

🔰 Danh hiệu này không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp của các chuyên viên tư vấn, mà còn là 𝗯𝗮̉𝗼 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝘃𝗮̀ 𝘀𝘂̛̣ 𝗻𝗼̂̃ 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗵𝗼́𝗮 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ 𝗠𝗼̂𝗶 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗕𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 của toàn hệ thống DKRA Vietnam.

▶️ Từ những cố gắng không ngừng trong việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên viên tư vấn cũng như minh bạch hóa hoạt động môi giới bất động sản, hệ thống DKRA Vietnam liên tiếp được vinh danh về những đóng góp tích cực cho nghề môi giới nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

#DKRAVietnam #VARs
——————————-
Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam
Địa chỉ: 63 – 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
Website: www.dkra.vn

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-231738443840463


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#DKRA #VIETNAM #CHIẾN #THẮNG #GIÒN #GIÃ #CHUNG #CUỘC #BÌNH #CHỌN #CỦA #HỘI #MÔI #GIỚI #BẤT #ĐỘNG #SẢN #VIỆT #NAM #Từ #đầu #cầu #Hà #Nội #Hội #môi #giớiTop1Vietnam
TOP13 - Top1Raovat.vn - Top1Raovat.com - 365raovat.com
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart